Dag Van Tot
Maandag 8.35 uur 15.25 uur
Dinsdag 8.35 uur 15.25 uur
Woensdag 8.35 uur 12.25 uur
Donderdag 8.35 uur 15.25 uur
Vrijdag 8.35 uur 15.25 uur

Bekijk hier het schoolreglement van onze school De Leerexpert Burchtse Weel secundair en het addendum bij schoolreglement.

Filip Vereecke (03 250 16 40) organiseert het schoolvervoer. Hij bezorgt de leerlingen die daar recht op hebben hun vervoersbewijzen. Voor vragen over schoolvervoer kan je bij hem terecht.

Alle leerlingen die de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs van de vrije keuze (een onderwijsnet) bezoeken en in Vlaanderen wonen hebben recht op gratis leerlingenvervoer. Hiervoor wordt de werkelijk minimale afstand langs de weg in aanmerking genomen van de woonplaats, de verblijfplaats, de opstapplaats en onze school. Vanaf de trainingsklassen ( 15 jaar) in OV2, worden leerlingen geoefend om zich zelfstandig naar school te begeven. Rechthebbende leerlingen ontvangen hiervoor een Buzzy Pazz. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken.

De leerling kan ook op andere manieren naar en van school gaan:

  • De ouders brengen de leerling naar school.
  • De leerling verplaatst zich op eigen initiatief met de Lijn.
  • De leerling komt met een eigen vervoermiddel (fiets, brommer, …) naar school.

Samen zorgen we ervoor dat elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften binnen een zo beperkt mogelijke tijd, rekening houdend met de mogelijkheden en context, veilig en comfortabel van en naar school geraakt zodat leer- en ontwikkelingskansen stijgen!

De Vlaamse Vervoersmaatschappij is verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer, met name voor het vastleggen van de reisroutes en het uitvoeren van de busdiensten. De Lijn kan de ritten uitvoeren met eigen voertuigen of kan de ritten uitbesteden aan derden. Onze school heeft geen inspraak bij de keuze van de vervoersmaatschappij.