Heeft je kind een matige tot ernstige verstandelijke beperking? In De Leerexpert Burchtse Weel geven we leerlingen met een IAC- of M-verslag type 2 kwaliteitsvol onderwijs op hun niveau. Start je kind hier als kleuter, dan kan het bij ons naar school gaan tot 21 jaar. 

Onze school is een knusse plek waar we leerlingen voorbereiden op een zinvolle toekomst. Ons team van experten biedt kwaliteit, warmte en rust. Onze expertise is breed, waardoor elk kind zich maximaal kan ontwikkelen.

Afbeelding
Meisje zit met ijsje in springkasteel in De Leerexpert Burchtse Weel

Een school met type 2-expertise

Wat kan je kind al en wat kan het nog meer leren? Samen met de ouders onderzoeken we wat type 2 voor de leerling betekent en wat de toekomst biedt. Daar is De Leerexpert Burchtse Weel sterk in! Want door de jaren heen bouwden we een enorme expertise op in het lesgeven én zorgen voor leerlingen met een mentale beperking. Voor elke leerling zoeken we een plekje binnen een van onze leerstromen, in een klasgroep met hetzelfde niveau.

Als zorgzame herders waken onze leerkrachten, logopedisten, kinesisten, orthopedagogen en andere paramedici erover dat elke leerling zich goed voelt in onze kudde. Daarom leren we elk kind op z’n eigen manier communiceren. Want als je kind zich goed kan uitdrukken, voelt het zich beter op school en kan het zelfstandiger functioneren. Dat weten we uit ervaring.

Logopedist leert SMOG gebaren aan leerling in De Leerexpert Burchtse Weel
4 leerlingen leren fietsen in het groen op De Leerexpert Burchtse Weel

Gericht op de toekomst

De meeste leerlingen blijven tot hun 21 op onze school. Ze stromen door van de kleuterschool tot het secundair. En dat heeft zo z’n voordelen: wij kennen je kind en alle individuele noden, en je kind kent de school, het team, de locatie ... In deze vertrouwde en veilige omgeving bereiden we onze leerlingen voor op een zinvolle toekomst. Altijd in overleg met de leerling én de ouders. Zo halen we samen het beste uit je kind. 

In de lagere jaren zetten we in op taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. In het secundair werken we tijdens de lessen en trainingen aan zelfredzaamheid in het dagelijkse leven: fietsen, naar de winkel gaan, de bus nemen… Met ateliers en stages zetten we in op beroepsgerichte vaardigheden. We begeleiden elke leerling ook intensief in de zoektocht naar een dagcentrum, begeleid werk of maatwerkbedrijf.

Rustige plek in het groen

Onze school ligt midden in de natuur, aan het Burchtse Weel. In deze groene oase is er ruimte zat om te spelen, de benen te strekken, te leren fietsen, te lopen op de piste… Die combinatie van beweging en rust doet onze leerlingen goed!  

De rust die in onze school heerst, is te danken aan de structuur die we bieden. We werken met vaste teams, vaste routines in de klas, heldere afspraken, veel buitenruimtes en speelplaatsen, kleine klassen … Een autismevriendelijke aanpak die werkt voor alle kinderen!

2 kleuters in de snoezelruimte van De Leerexpert Burchtse Weel